A PHP Error was encountered

Severity: Notice - Message: Undefined variable: langCode - Filename: config/config.php - Line Number: 641

Poetry International
Poetry International Web
en/nl
dutch news

 
VSB Poëzieprijs op tournee
This text is only available in Dutch

Uit 79 ingezonden bundels kozen de juryleden van de VSB Poëzieprijs 2018 een sterke top vijf: Joost Baars, Charlotte Van den Broeck, Marije Langelaar, Tonnus Oosterhoff en Mieke van Zonneveld schreven volgens hen de beste dichtbundels van het jaar en maken daarmee kans op de 25.000 euro grote VSB Poëzieprijs. Traditiegetrouw organiseert Poetry International op weg naar de prijsuitreiking op 25 januari a.s. in Diligentia een tournee tijdens welke de dichters in wisselende samenstellingen hun genomineerde bundels presenteren op diverse Nederlandse en Vlaamse podia.

School der Poëzie start VERS 2018
This text is only available in Dutch

VERS is het poëzieproject rond de VSB Poëzieprijs van School der Poëzie. Via VERS maken ook dit jaar duizenden kinderen en jongeren uit Nederland en Vlaanderen kennis met het werk van de genomineerde dichters.

Leger, Mieke van Zonneveld
This text is only available in Dutch

In 'Leger', haar poëziedebuut, neemt Mieke van Zonneveld (1989) verschillende aspecten van de kwetsbaarheid van het bestaan onder de loep. In tamelijk onverbiddelijke gedichten beschrijft ze de fysieke kwetsbaarheid die zich met een ernstige ziekte openbaart, in dit geval acute promyelocytenleukemie, de ziekte waar zijzelf door getroffen werd. En met die fysieke kwetsbaarheid openbaart zich ook een mentale of geestelijke kwetsbaarheid die zich van verlangen, stille liefde, twijfel en onbeantwoorde vragen bedient. Van Zonneveld laveert tussen verschillende poëtica’s. In de gedichten waarin die ziekte een prominente rol speelt is haar toon feitelijk, in andere gedichten kiest ze voor een meer bedachtzame, enigszins mystieke en vanwege de Christelijke connotaties ook klassieke formulering. God is trouwens in de meeste gedichten onafwendbaar aanwezig is en voor de ik daarbij zowel houvast, een weg naar de liefde (echo’s van het Hooglied) als een aanwezigheid die de twijfel voedt: twijfel aan de betekenis van het eigen leven, de verhouding tot het lot of de beschikking die zich bij de ik aandient.

Ja Nee, Tonnus Oosterhoff
This text is only available in Dutch

In de bundel 'Ja Nee' neemt Tonnus Oosterhoff de lezer opnieuw mee naar de wereld van dooddoeners en schijnbare causaliteit en het montere debiteren van clichés en veronderstellingen. Voor deze ter geruststelling en verklaring ingezette taal had Oosterhoff altijd al een goed oor, maar in deze bundel weet hij sterker dan ooit het zowel komische als beklemmende karakter van die taal te benadrukken, met name door niet zo alledaagse en vaak elliptische zinsconstructies, de absurde nevenschikkingen en de ingehouden dreiging van het voldongen feit. ‘Een boom valt op het dak / nooit zomaar / maar ook nooit met een reden’ luidt het op een na kortste gedicht in de bundel en hierin zit het Ja Nee van de titel optimaal vervat. 'Ja Nee' is een bundel over dreiging, de dreiging van het bestaan zelf, waartegen de mens zich in een onmachtige taal verzet. Oosterhoff beschrijft deze existentiële onontkoombaarheid met mededogen en een vitale vorm van ontregeling. Al is de taal het probleem, zij kan evengoed de wending nemen die in Oosterhoffs gedichten soms per regel plaatsvindt: een zin op weg naar een nieuw inzicht, taal als een wenkend perspectief. Zoals Oosterhoff zelf in de laatste zin van de bundel zegt: ‘de snoeren stoten elkaar hoopvol aan: nog even, dan gaan ook wij uit verlangen.’

 

VSB POËZIEPRIJS 2018
• All editions
• All activities
 

facebook (nl)
twitter (nl)
newsletter (nl)

facebook (int)
twitter (int)
newsletter (int)