A PHP Error was encountered

Severity: Notice - Message: Undefined variable: langCode - Filename: config/config.php - Line Number: 641

THEOLOGIE VAN DE STOEL (poem) - Joost Baars - Netherlands - Poetry International
 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

THEOLOGIE VAN DE STOEL
voor Estelle
omdat de stoel niet samenvalt met de naam van de stoel

omdat de naam van de stoel alles wat niet stoel is aanwezig stelt

omdat onder de naam van de stoel het universum in zijn geheel bestaat uit
wat wel en niet stoel is

omdat het noemen van namen een daad is
                           gaan zitten bijvoorbeeld

omdat gaan zitten de naam van de stoel bevestigt
                           en daarmee alles wat niet stoel is
                           en daarmee het universum onder de naam van de stoel

omdat de wet van het universum eindeloos vallen is

omdat lichamen vallen

omdat onder de naam van het lichaam alles voorbij het lichaam aanwezig
wordt gesteld

omdat ons bestaan belichaamd is

omdat ons belichaamde zijn het noemen is van een naam

omdat niemand zijn eigen lichaam benoemt
                           en onder de naam van het lichaam het vallen besloten ligt

omdat elke zoon een gebroken zoon voortbrengt

omdat taal ons bewoont en ontvalt
                           bevallen het eindeloos vallende lichaam zijn naam geeft

omdat in bevallen de naam van het vallen besloten ligt

omdat de naam van het vallen alles wat niet vallen is aanwezig stelt

omdat het vallen niet samenvalt met de naam van het vallen

omdat onder de naam van het vallen het universum in zijn geheel bestaat
uit wat wel en niet vallen is

omdat vallen de wet van het universum is

omdat het eindeloos vallen materie voortbrengt
                           stoelen bijvoorbeeld

omdat onder de naam van de stoel het eindeloos vallen vraagt om een
naam

omdat een naam je ontvalt als een antwoord
                           als je gaat zitten
                           als je je zoon in je armen neemt

omdat de gebroken zoon een verrezen zoon in je mond legt

                           heilig zij zijn onwettige naam