nederlandse taal
english language

Poetry International Web
en/nl
dutch news

VSBfonds stopt met VSB Poëzieprijs
This text is only available in Dutch
 

Na 24 jaar stopt VSBfonds met de VSB Poëzieprijs. VSBfonds past zijn donatiebeleid op een aantal punten aan, waardoor een prijsuitreiking voor een poëziebundel hier niet meer bij aansluit. De VSB Poëzieprijs 2018 zal de laatste zijn die uitgereikt wordt onder de naam VSB.

De komende jaren richt VSBfonds zich nog meer dan nu op actief burgerschap. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Soms ontstaan er zelfs muren tussen groepen mensen in de samenleving. Dat leidt tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich op initiatieven en projecten van mensen en organisaties waar actieve burgers een rol spelen om de onderlinge verbindingen tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En die anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Deze aanpassing geldt voor de ondersteuning van sociale en culturele initiatieven.

De VSB Poëzieprijs, een prijs voor een bundel van een individu, past niet meer in deze koers. VSBfonds blijft projecten op het gebied van poëzie ondersteunen, mits ze aansluiten bij het aangepaste beleid.

VSBfonds is Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International erkentelijk voor hun werk voor de prijs. Mede dankzij hun inspanningen heeft de prijs zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot de belangrijkste prijs voor een poëziebundel in het Nederlandse taalgebied.

Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International onderzoeken de mogelijkheden om tot een andere poëzieprijs te komen die recht doet aan de maatschappelijke waarde van poëzie.

© Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International
 
 
 

agenda
VSB POËZIEPRIJS 2018
• All editions
• All activities
 

facebook (nl)
twitter (nl)
newsletter (nl)

facebook (int)
twitter (int)
newsletter (int)