nederlandse taal
english language

Poetry International Web
en/nl
dutch news
 

Genomineerden C. Buddingh'-prijs bekend

This text is only available in Dutch
 

 
Joost Baars, Paul Meeuws, Vicky Francken, Tijl Nuyts
Joost Baars, Paul Meeuws, Vicky Francken, Tijl Nuyts.

2016 was een rijk jaar voor de Nederlandstalige poëzie; veel inzendingen, waarvan opvallend veel van kleine uitgeverijen terwijl veel grotere uitgeverijen weinig of geen debuten hebben uitgebracht.

Van de 30 debuutbundels waren er weliswaar flink wat waarin gewerkt met traditionele elementen, opmerkelijk vaak natuurbeelden en introspectie, de beroemde oproep voor meer straatrumoer klinkt in de meeste van de ingezonden debuten niet door.  Tegenover de standaardbeelden en de sfeerzuchtige zelfbespiegeling waren er ook aardig wat bundels waarin nieuwe vormen en beelden werden gezochten en gevonden.

Dat leidde veelal tot degelijke bundels, vormelijk en muzikaal en soms tot voldragen poëzie die openstaat voor het experiment en blijk geeft van een bijzonder gevoel voor taal waarmee de tijd van nu gepeild wordt.


De genomineerden:

Joost Baars - Binnenplaats (van Oorschot)

"Een lijvige, intense en rijke bundel van een dichter die duidelijk belezen is. Met de dood voor ogen wordt de dood zelf aangesproken. Baars durft zijn gedichten tot op het bot uit te kleden, maar kiest in zijn vertaling van Gerald Manley Hopkins juist weer voor een weelderige virtuositeit. Knap hoe hij vanuit en persoonlijke ervaring tot poëzie komt die niet particulier is. Innemend is zijn grote betrokkenheid die soms een maatschappelijk bewustzijn naar buiten brengt." - de jury

Biografie - Joost Baars (1975) is dichter, essayist en al twintig jaar boekverkoper. Hij was betrokken bij het Amsterdamse poëzietheater Perdu, bij het literatuurfestival Read My World, schrijft over poëzie voor Awater en de Poëziekrant en publiceerde vertalingen van Dorothea Lasky, Morani Kornberg-Weiss en Gerard Manley Hopkins. Af en toe treedt hij op met het wereldvermaarde improvisatieduo Boi Akih.


Vicky Francken - Röntgenfotomodel (de Bezige Bij)

"Een dichter met een grote taalgevoeligheid die het experiment niet schuwt. Een dichter ook die zich op uiterst muzikale en vaak ook lichtvoetige manier uiterst kwetsbaar toont. Het thema van de lichamelijke versus de geestelijke identiteit is consequent, indringend en toch ook speels door heel de bundel heen uitgewerkt. De regels die in alle aarzeling ontstaan, wijzen er ontegenzeggelijk op dat poëzie het juiste genre voor deze bijzondere, nieuwe dichteres." - de jury

Biografie - Vicky Francken (1989) ontving voor haar tijdschriftdebuut de Hollands Maandblad Schrijversbeurs voor Poëzie en publiceerde daarna onder meer in Tirade en Revisor. Ze studeerde vertaalwetenschap en werkt als literair vertaler uit het Frans en Engels.


Paul Meeuws - de Geluiden (Wereldbibliotheek)

"Een debutant op leeftijd wat merkbaar is aan de doorleefdheid van de gedichten en het grote vakmanschap, maar ze hebben de urgentie en de tastende nieuwsgierigheid van een jongeling. Verbazingwekkend consequent en elegant spelen muziek en geluid een aansprekende rol in deze bundel die indruk maakt door zijn hechtheid en trefzekere woordkeus en die ook meer dan eens ontroert." - de jury

Biografie - Van Paul Meeuws (1947) verschenen gedichten in onder andere Dietsche Warande & Belfort, Tirade en de Poëziekrant. Eerder publiceerde hij twee bundels met korte verhalen en een schoolboek over kunst en cultuur.


Tijl NuytsAnagrammen van een blote keizer (Polis)

"Deze bundel, van de jongste en meest durvende genomineerde, valt op door het beheerste denk- en taaleigen, zijn originaliteit en de ver doorgevoerde compositie. Hier wordt een verrassende, meertalige wereld geschetst met wonderlijke figuren en onverwachte denkbewegingen die zowel weelderig als weergaloos verwarrend is. Nuyts' poëzie getuigt ofwel van een grote wijsheid ofwel van een aan Tyl Uilenspieghel herinnerend talent om de lezer zichzelf om de tuin te laten leiden en iets uitgesloten is dat dat allebei in gelijke mate opgaat." - de jury

Biografie - Tijl Nuyts (1993) studeerde Engelse en Spaanse taal- en letterkunde en westerse literatuur. Momenteel werkt hij als assistent Spaanstalige literatuur aan de KU Leuven. Eerder verschenen korte verhalen, gedichten en essays van hem in onder meer Deus ex Machina, Kluger Hans, DW B, Streven, Oikos, Mvslim.com en Gierik & NVT.

© Michelle Wilderom

Source: Poetry International

 
 
 

• All editions
• All activities
 

facebook (nl)
twitter (nl)
newsletter (nl)

facebook (int)
twitter (int)
newsletter (int)