nederlandse taal
english language

Poetry International Web
en/nl
dutch news

150 Bundels voor eerste Grote Poëzieprijs
Aantal inzendingen nagenoeg verdubbeld
This text is only available in Dutch
 

De belangstelling voor de eerste editie van De Grote Poëzieprijs is ver boven verwachting gebleken. Uitgevers en dichters stuurden in totaal 150 bundels in voor deelname. Ten opzichte van de laatste editie van de VSB Poëzieprijs, de voorganger van De Grote Poëzieprijs waarvoor in 2017 precies 79 werken werden ingezonden, is het aantal inzendingen nagenoeg verdubbeld. Daarbij kan worden opgemerkt dat poëziebundels, verschenen over een langere periode – van 1 september 2017 tot en met 31 december 2018 – mee konden doen. Afgemeten aan het grote aantal inzendingen kan hoe dan ook worden geconcludeerd dat er een onverminderd grote behoefte bestaat aan een jaarlijks ijkmoment voor nieuwe Nederlandstalige poëzie.

De jury van De Grote Poëzieprijs bestaat uit dichter Joost Baars, hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Yra van Dijk, schrijver en presentator Adriaan van Dis, documentairemaker Cindy Kerseborn en dichter en performer Maud Vanhauwaert. Sinds begin december al buigen zij zich vol overgave over de binnenstromende bundels. Op woensdag 6 februari, de laatste dag van de Poëzieweek, nomineert de jury vijf bundels. De bekendmaking maakt deel uit van de ontknoping van de 10e Turing Gedichtenwedstrijd in de Rode Hoed in Amsterdam. De uiteindelijke winnaar van De Grote Poëzieprijs 2019 wordt op zondag 16 juni bekend gemaakt tijdens het feestelijke uitreikingsprogramma ter afsluiting van het 50e Poetry International Festival Rotterdam in De Doelen.  

Bundels in eigen beheer
Voor De Grote Poëzieprijs 2019 konden voor het eerst ook bundels uitgegeven in eigen beheer worden ingezonden. Afhankelijk van de aangehouden criteria - redactionele begeleiding, financieel risico, poortwachtersrol - varieert het percentage inzendingen dat als uitgave in eigen beheer kan worden aangemerkt tussen 5 en 15%. Er zijn in feite gradaties van 'eigen beheer'.

Nominaties en presentaties in het land
De Grote Poëzieprijs bekroont de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met een geldbedrag van € 25.000,- en er is meer dan een flink geldbedrag en een feestelijke uitreiking voor de beste bundel. Op weg naar de uitreiking in juni presenteert De Grote Poëzieprijs uiteenlopende programma's om aandacht te vragen voor de beste nieuwe Nederlandstalige poëzie van het moment en actuele ontwikkelingen in de staat van de Nederlandstalige poëzie. Het werk van de genomineerde dichters en ook de trends die op te maken zijn uit het geheel van inzendingen liggen aan die programma's ten grondslag. De Grote Poëzieprijs neemt hiermee een bijzondere plaats in binnen het landschap van literaire prijzen.

Deelnemende organisaties en fondsen
De Grote Poëzieprijs 2019 komt tot stand door de inzet en bijdragen van het Elise Mathilde Fonds, Stichting Lira Fonds, VSBfonds, Nederlands Letterenfonds, Vlaams Fonds voor de Letteren, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Poetry International, School der Poëzie en Turing Foundation. Ook het deelnamegeld van € 75,- per ingezonden titel komt direct ten goede aan de organisatie van de prijs en de omkaderende programma's. Voor 2020 – 2025 gaan de partners actief op zoek naar nieuwe partijen die op financieel en/of inhoudelijk vlak bij willen dragen aan het succes van De Grote Poëzieprijs/-prijzen. Om de onafhankelijkheid van de prijs te garanderen zal deze in de nabije toekomst worden ondergebracht in een nieuw op te richten stichting.

Naar ingezonden bundels > 
Naar voorlopige agenda > 
 
 

DE GROTE POËZIEPRIJS 2019
• All editions
• All activities
 

facebook (nl)
twitter (nl)
newsletter (nl)

facebook (int)
twitter (int)
newsletter (int)