nederlandse taal
english language

Poetry International Web
en/nl
dutch news

Nachtroer, Charlotte Van den Broeck
Nachtroer van Charlotte Van den Broeck
 

 

 

© Cati Richard/Planeet Knuts
© VPRO / Doppelmeister


 
This text is only available in Dutch
 

De vernoeming van Charlotte Van den Broecks tweede bundel, 'Nachtroer', naar een Antwerpse nachtwinkel is bijzonder treffend. De nacht, het in de donkerte dwalen loopt als een geheimzinnige draad door de bundel. De ervaring van Van den Broeck met het podium spreekt uit alle gedichten. Het ritme voelt als vanzelfsprekend, terwijl rijm, assonanties en alliteraties elkaar versterken, en de regels het vertelde alsmaar voortstuwen. De levendige beelden en beeldspraak gaan continu verbanden aan met elkaar, en met de meer filosofische gedachten die uit de gedichten en de motto’s bij de bundel spreken. 'Nachtroer' toont de fysieke pijn van het uit elkaar gaan van twee geliefden (voorgesteld als het in twee stukken gezaagd worden door een goochelaar, die de delen vervolgens toont aan het publiek), en ook wat er zich afspeelt in de wankele en onzekere periode dáárna, waarin er opnieuw naar betekenis gezocht moet worden als de vertrouwde relaties zijn verbroken (zoals de boot die in gedachte gebouwd wordt in het gedicht ‘Je zou een boot willen bouwen’, en als die perfecte boot volledig is uitgedacht, de vraag: ‘de boot zou klaar zijn, / waarheen?’).

VI
 
een goochelaar zaagt me in twee stukken en klapt me open
naar het publiek, mijn lege romp onthuld na de nacht, na de slag
waarin ik generaal en sterveling werd, grond en organen verloor
jou vergat door de trompetten van de optocht in mij
bij het achteromkijken al zag ik hoe je je jas van de kapstok zou nemen
een klein finaal gebaar, de teleurgang tussen schouderbladen
en toch gemarcheerd, verder het diepe in, verder dan de blinde klip
daar in inkeer uiteengevallen – natuurlijk, in wat anders
dan in een kermend geluid? het verraadt me op het podium
iedereen kijkt, ik zeg nog 'liefste' en 'weigering'
en 'vergeef me', maar het applaus is eindeloos
na afloop word ik niet gehecht

Uit het juryverslag bij de nominatie: Nachtroer is een coherente, hecht gecomponeerde bundel, bijeengehouden door de rode draad van het steeds terugkerende thema van de liefdesbreuk. De bundel bevat een aantal prachtige cycli, te beginnen met de meesterlijke anti-chronologische reeks Acht. Naast reeksen zijn er lange losse gedichten, half narratief en half lyrisch, die de lezer meteen pakken door hun sterke beelden en een raadselachtigheid die wordt opgeroepen in bedrieglijk gewone taal. Deze poëzie heeft een enorm tempo en is complex en pakkend. Hij zuigt je op en werkt niet alleen bij lezen maar ook bij 'performen' ervan. Bij herlezing worden deze gedichten steeds beter. Het is zorgvuldige poëzie, welluidend en avontuurlijk, en zeer authentiek. Omdat de afzonderlijke gedichten geen afgesloten composities zijn maar verbanden aangaan met de andere kom je al lezend in een 'flow'. Het geheel is meer dan de som der delen. Dat een tweede bundel zo gedurfd en onverschrokken kan zijn is bijzonder.


VSB Poëzieprijs op tournee

Tussen 7 en 20 januari is Charlotte Van den Broeck te zien in 
ROTTERDAM zon 7 januari  
UTRECHT don 11 januari > UITVERKOCHT
AMSTERDAM zat 13 januari  
ANTWERPEN don 18 januari  
DEN HAAG vrij 19 januari  

 

VSB POËZIEPRIJS 2018
• All editions
• All activities
 

facebook (nl)
twitter (nl)
newsletter (nl)

facebook (int)
twitter (int)
newsletter (int)