nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

IN DIE DONKERKAMER
Ek het foto’s geneem op al die ver plekke
waar ek was sonder jou;
foto’s wat moes bewys hoe volledig
my lewe nou sonder jou is.
Ek het gelate probeer glimlag
vir die kamera
soos ’n man van die wêreld,
wou beslis nie lyk
na ’n ou wat nie ’n paar soene
en ’n verspeelde kans kon oorleef nie.
Maar my foto’s uit Noorweë, Griekeland en Thailand
het nie ontwikkel in die prentjies
wat ek beplan het nie.
In die donkerkamer
het jou gesig
oor en oor aan my verskyn.
Die druipnat velle wat ek in ’n ry uitgehang het
was die oorbeligte beelde
van my lewe sonder jou;
die foto’s wat ek aan mense gewys het
die gebleikte poskaarte
uit my nuwe lewe aan jou.
En tog het ek gehoop
die foto’s sou jou oortuig.

Dit het nie.

Dis jammer, het jy gesê, dat ek
in Europa so ’n vicarious lewe lei.
Die woordeboek vertaal vicarious
as plaasvervangend, middellik, tweedehands.

Ek het driftig van jou verskil,
gesê dis net Toearegs en Amasone Indiane
wat nie ’n sogenaamd vicarious lewe lei nie.
En wanneer hulle om die kampvuur sit en stories vertel
is ook hulle lewens middellik,
tweedehands en plaasvervangend,
het ek bygevoeg.

Maar in die donker kamer
langs die slapende lyf van die vrou
met wie ek nou my lewe deel
weet ek, soos altyd,
presies wat jy bedoel.
In die donker
vat jou woorde weer
met sagte oë
aan my.
IN THE DARK ROOM
I’ve taken photos of all the distant places
I’ve been without you;
photos to prove how complete
my life is without you.
I’ve tried to adopt smiling expressions
for the camera
like a man of the world –
certainly didn’t want to seem
like a guy who couldn’t survive
a couple of kisses and a wasted opportunity.
But my photos from Norway, Greece and Thailand
didn’t develop into the pictures
I’d planned.
In the dark room
your face appeared
over and over again.
The dripping skins that I hung out in a row
were the over-exposed images
of my life without you;
the photos I showed to people
bleached postcards
from my new life to you.
And yet I still hoped
the photos might persuade you.

They didn’t.

It’s a pity, you said, that I
lead such a vicarious life in Europe.
The dictionary explains ‘vicarious’
as: ‘temporary’, ‘indirect’, ‘second-hand’.

I disagreed with you impatiently,
said that only Tuaregs and Amazonian Indians
didn’t live a so-called “vicarious life”.
And when they sat around the camp fire and told stories
their lives were also indirect,
second-hand and temporary,
I added.

But in the dark room
by the sleeping body of the woman
who I share my life with now
I know, as always,
exactly what you mean.
In the darkness
your words hold me
with soft eyes
again.