nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

IDEEEN OVER DOODGAAN
Krijg ik de sleutel tot de tijd te pakken? word
ik een door zwaartekracht krom gebogen straal
op reis naar het ultieme wormgat, een zwart gat
waarin ik word gezogen en aan de andere kant
weer uit kom als licht dat in rechte lijn beweegt?
grijpt er een verblindende schijn in mij plaats
die mij inziet, mij encyclopedisch openbaart tot
ik zonneklaar een bijzon word? ga ik als een
zwarte stip zwerven in het toonveld van toeval?
word ik een eeuwige spiegeling in dood later?
een oneindig afdraaiende ring van herinneringen?
een longitudinale trilling? een uitstrijkje vlakte?
vloei ik op het niets als inkt op ongegomd papier?
IDEAS ABOUT DYING
Do I get my hands on the key to time? will
I become a ray of light bent by gravity
on its way to the ultimate wormhole, a black hole
that sucks me in and emits me on the other side,
bright and moving in one straight line? will a
dazzling radiance take place within me,
illuminating me as an encyclopaedic revelation
elevating me indisputably to a place by the sun?
will I drift like a black dot on the face of chance?
do I become an eternal reflection in a dead future?
a ring of memory playing for all eternity?
a longitudinal vibration? a surface smear?
will I flow into nothingness like ink on a blotter?