nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Rivier
Rivier, o rivier jy’s die diepste woord wat ek ken
op jou kon ek vaar na die see & na haar in die hoop
om haar hart te wen, maar woestyn is die woord
waardeur ek moet reis om haar hart te wen

Laasnag het ek in Pretoria geslaap
in die verkeerde stad by die verkeerde vrou
wat gemaak het dat
ek moet reis na jou toe in die Kaap met my hoed
in my hand deur die mees vreesaanjaende land
o my Liefling, kan jy my hoor daar waar jy slaap

Laasnag het ek in Bloemfontein geslaap
was bly ek kon in een dag so ver kom was bly
daar is nog blomme wat hikers optel (wou jou bel)
was bly die liefde gaan my nie verby was bly
dis nog net 1000 km vanaf die Kaap

Laasnag het ek in Colesberg geslaap
oorkant daai garage waar die prostitute wat die lorries bring
omdraai
& terug hike na die Kaap ek het deur die lang
nag sommiges gesien
huil ek het enkeles gehoor sing miskien oor die
mixed feelings wat
om om te draai bring

Laasnag het ek in Beaufort-Wes geslaap
in die Wagon Wheel Motel wou jou bel
wou jou vertel ek is droomloos
vuisloos lewensmoeg & het genoeg gehad &
wil vir ewig by jou kom slaap & is nog net
500 km vanaf die Kaap
RIVER
River, o river you’re the deepest word that I know
I could navigate by you to the sea & to her in the
hope that I would win her heart,
but desert is the word by which
I must journey to win her heart

Last night I slept in Pretoria
in the wrong city with the wrong woman
which now means that
I must journey to you in the Cape with my
hat in my hand through
the most frightening country o my Darling:
can you hear me there where you’re sleeping?

Last night I slept in Bloemfontein
was happy I had got so far in one day was
happy there were still
flowers for hikers to pick (wanted to call you) was
happy love will not pass
me by was happy it’s only another 1000 km here from
the Cape

Last night I slept in Colesberg
across from the garage where the prostitutes turned
what the uncles brought around
& hiking back to the Cape in the long
night I saw some
crying I saw others singing maybe about that
mixed feeling that turning around brings

Last night I slept in Beaufort West
in the Wagon Wheel Motel wanted to call you
say that I am dreamless
seamless world-weary & had had enough &
want to come and sleep in your arms forever
like a boat on the bed of the sea

Last night I slept in Beaufort West
Last night I slept in Beaufort West
Last night I slept in Beaufort West