nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 
TIMOTEI SJAMPOE
wat het gebeur my pragtig daai
desembermaand toe ons geleef het soos jet
setters in gordonsbaai in daai
warm overpriced flat bo-op
die portofino ice cream parlour within
view van die kaai
& die wind wat aanmekaar aai aai waai
& jou lang cream calico gordyne was soos
hande by die venster uit bye bye waai
& daai brief van someone uit somewhere in my
hand & die wind wat draai teen skemeraand van die
see na die land
& die flat nou eensklaps soos ’n vallende boeing
plummeting to sea & jy wat vra why
me? & jou naak lyf skielik oor my swaai & snik why?
met jou hare in my mond soet
& sag soos edible underwear van aarbei
& TIMOTEI SJAMPOE

oesters op melba toast en perrierwater
daardie laaste oggend
son op die balkon &
nog nie eens 8 o’clock & alreeds buite
die happy screams van
vakansiegangers met ice creams &
jy wat skielik begin huil &
die gordyne ruk uit hul kosyne uit &
topless vries in die ruit
soos ’n overexposed foto uit ’n ou familie-fotoalbum
of ’n ou magazine ek dink ek sien dit nou we have
lingered in chambers by the sea maar al daai
poetry shit means nothing now to me &
toe’t jy jou ou gordyne uitgehaal uit die laai wat jy
gekoop het op ’n krismis special by
edgars in gordonsbaai &
die somer was in sy maai & ek wat sê ek raai ons het gaan
draai by jane seymore
& is subsequently weer terug by TIMOTEI SJAMPOE

polisiesirenes daardie nag & toe ’n
crash 3.31 op die wekker & wakker was ons
nee nee ek was alleen ek
dink ek onthou nou my lief waar was jy?
waar was jy? want ek was so alleen &
buite het dit begin reën &
ek het uitgegaan in die verlate strate
& jou jumbo golf was gone & gone
down was the moon & the pleiades middle of night & ek
wat frantically phone vanaf ’n tiekiebox
na die hospital & mumbo
jumbo met ’n vakerige night nurse nee nee
jy was nie daar nie maar in die
warm overpriced flat vind ek jou
by die bay window met jou
hande buitentoe
catching the rain ek het jou gesien uithardloop sê jy
& smile bring jy goeie nuus
vir my het hulle uiteindelik my lyk gekry?
doen my ’n guns & balsem my in
TIMOTEI SJAMPO

wat het gebeur my skugtige voortvlugtige pragtige daai
ongelukkige desembermaand toe ons onsself gesien het
as ’n sun setting in gordonsbaai in daai
warm overpriced flat bo-op
die portofino ice cream parlour within
view van die kaai
TIMOTEI SHAMPOO
what happened my pretty that
december when we lived like jet
setters in gordons bay in that
warm overpriced flat over
the portofino ice cream parlour with a
view of the quay
& the wind that incessantly ooh ooh blew
& your long cream calico curtains waving by bye like hands
through the window
& that letter from someone from somewhere in my
hand & the wind that turned toward the dusk of the
sea to the land
& the flat now suddenly like a falling boeing plummeting to
sea & you who ask why
me? & your naked body suddenly swaying over me & sob
why? with your hair in my mouth sweet &
soft like edible strawberry underwear
& TIMOTEI SHAMPOO

oysters on melba toast & perrier water
that last morning
sun on the balcony &
not even 8 o’clock & already outside the happy screams of
holidaymakers with ice creams &
you who suddenly began to cry &
the curtains rip from their rings &
topless freeze in the glass
like an over-exposed photo from a family album
or an old magazine I think I see it now you say we have
lingered in chambers by the sea but all that
poetry shit means nothing now to me &
then you brought out the old curtains from a drawer that you
bought at a christmas special at
edgars in gordons bay &
that summer was a goner & I what do I say I guess we
dropped by at jane syemour’s
& have subsequently returned to TIMOTEI SHAMPOO

police sirens that night & then a
crash 3:31 on the alarm clock & we were awake
no no I was alone I
think I remember now my love where were you?
where were you? because I was so alone &
it began to rain outside &
I went out into the abandoned streets & you jumbo golf
was gone & gone
down was the moon & the pleiades middle of night & I
frantically phoned the hospital from a callbox & mumbo
jumbo with a businesslike night nurse no no
you weren’t there but in the
warm overpriced flat I found you
at the bay window with your
hands turned outwards
catching the rain I saw you running you said
& smiled are you bringing good news
for me did they get my body in the end?
do me a favour & balsam me in
TIMOTEI SHAMPOO

what happened my bashful fugitive pretty that
unfortunate december when we saw ourselves
as a sun setting in gordons bay in that
warm overpriced flat over
the portofino ice cream parlour with a
view of the quay