nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
next
 
 
 

SOM EIN BÅT I DEN FINE VINDEN
du og eg
du og månen
du og vinden
du
og stjernene
kanskje
framføre all stanken
av lik
som rotnar
i si innestengde jord
dei andre, som meg sjølv
eller som brenn
i si vonlause von
(utan smerte, ja sjølvsagt)

ja som ein båt i den fine vinden
LIKE A BOAT IN THE FINE WIND
you and I
you and the moon
you and the wind
you
and the stars
perhaps
in front of all the stench
of corpses
rotting
in their confined soil
the others, like myself
or who burn
in their hopeless hope
(without pain, yes of course)

yes like a boat in the fine wind