nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Am să vin la tine, bunico. O să fie vară, şi tu o să pui hîrtie de muşte pe tocul de sus al uşii. În timp ce muştele se vor aduna ciorchine pe fîşiile lipicioase, am să-mi pun capul în poala ta, iar tu o să-mi spui ce şuşoteai cu Spoicăldări. Rochia ta o să miroasă a săpun de casă şi mîinile îţi vor fi aspre. Vei începe prin a mă certa c-am uitat. Totul va avea transparenţa unui pahar cu apă, dar atunci mă voi afla mai aproape de moarte.
I’m coming over, Grandma, coming over to you . . . It’s going to be summer once again, and you’ll be hanging fly strips in the door frame. As flies are flocking to the sticky long strips, I’ll be laying my head in your lap and you’ll tell me at last what you’ve been whispering about with Tinkergypsy. Your dress will be fragrant with homemade soap and your hands will be coarse. You’ll scold me first off for having forgotten. Everything’s going to have the transparency of a glass of water, but by then I’ll be closer to death.