nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Via a fost apoi culeasă fără tine. Noiembrie a năvălit cu mulţimea de ciori. Pămîntul umed, cu frunze zdrobite ţi-a umplut gura, ţi-a astupat plămînii şi inima. De-acum mirosul de struguri brumaţi nu mai poate ajunge pînă la tine.
The wine grapes were then harvested without you. November rolled in with its host of crows. The damp earth mixed with crushed leaves filled your mouth, it clogged your lungs and heart. Henceforth the fragrance of white-dusted grapes will no longer reach you.