nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Am locuit odată în Africa, pe cînd lucrurile nu erau atît de amestecate, nici lumea făcută numai din culori intermediare. Am avut privirea femeii căutînd hrana în ocean, am umblat cu tălpile goale pe pămîntul uscat şi violenţa a făcut parte din viaţa mea. Totul e să-mi amintesc.
I used to live in Africa way back, when things were not so mixed up, nor was the world exclusively made up of in-between colours. I had the looks of the woman that searched for her food in the ocean, I trod the cracked earth under my bare soles and violence was part of my life. I need but remember is all.