nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Iarnă ceţoasă prin care oamenii trec fără zgomot, tîrîţi de roţi enorme de foc. Mierlele ţopăie în zăpada acoperită de mucuri. Voi deveni cîndva nepăsătoare ca şi ele. Aceasta e poate singura bunăvestire.
A foggy winter. People walk through without noise, dragged by enormous wheels of fire. Blackbirds are hopping in the snow ridden with cigarette stubs. One day I’ll wind up being as unconcerned as they are. That’s perhaps all there is to the Annunciation.