nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

SYRIN
Franz Kafka, Wien 1924
Etter at Kafka
hadde rettet opp
«En sultekunstner»,
men før Dora for ut
for å lete etter blomstene
hun ville at han
skulle kjenne lukten av
før det ble for seint,
var det at han skriblet
på en lapp at han
«hadde fått sånn vanvittig
lyst på vann, kjenne
gigantiske munner vann»
strømme forbi det oppspiste
strupehodet,
vel vitende om at
døende ikke
drikker vann
«men at bare
enkelte blomster
drikker idet de dør,
for ikke å snakke om syrinene,
som fortsetter
å drikke
også etterpå».
LILAC
Franz Kafka, Vienna 1924
After Kafka
had corrected
“A Hunger Artist”,
but before Dora rushed out
to look for the flowers
she wanted him
to feel the scent of
before it was too late,
he scribbled
on a piece of paper that he
“had felt such a desperate
need for water, to feel
gigantic mouthfuls of water”
stream past his ruined
larynx,
knowing full well that
the dying don’t drink water
“but that only
certain flowers
drink as they die,
not to mention lilacs,
that continue
to drink
afterwards as well”.