nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Scáil

Ní file mé ach scáil
a shiúlann trí laethanta
is sráideanna
gan guth, gan teanga.

Mise an leoithne
um thráthnóna séimh is ciúin.
Mise an solas a fhanann
ag deireadh an lae.

Deora báistí a thiteann
gan torann

Ní file mé, ach scáil
ag damhsa ar bhalla
in oíche na tine
ag bailiú rún

Ó d’imigh na focail de mo chroí
gan cheol.

Shadow

I am not a poet
but a shadow
walking through days and streets
without a voice, without a language

A breeze
in the evening
gentle and quiet
A light that remains
at the end of day

Raindrops that fall without a sound

I am not a poet, but a shadow
dancing on a wall
in the night of fire
collecting secrets

Since the words fled 
from my music-less heart