nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
next
 
 
 

VARFÖR ÄR VI INTE I PARADISET?
Jag är döende. Djupt utanför. Ute ur mig själv.
Jag var döende igår och sedan jag föddes.
Jag föddes inte ur mig själv. Jag förstörs.
Min kropp sönderdelar allt jag äger. Jag kan
inte vara därinne.
WHY ARE WE NOT IN PARADISE?
I am dying. Deep outside. Out of myself.
I was dying yesterday and since I was born.
I wasn’t born out of myself. I am destroyed.
My body disjoints all I own. I can  
not be in there.