nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Att säga är lite. Enformigheten
som gör en mängd av det. Går ut
genom ögonen i varje fiber. Sätter
sig emot. Som denna låga form.
Genomträngd utan att vara. Vad
något än är.
To speak is little. The monotony
which makes an amount out of it. Leaves
through the eyes in every fibre. Pushes itself.
against. Like this low form.
Pierced without being. What
ever anything is.