nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Själen är ensam med sina tårar. I höljen. Över det
täta ögat. Där bara fjärdedelen syns. Åttondelen
eller mindre. Lämnad i ansiktsskalet som en hinna. En
spritlåga utan eld. Den brinner inte. Den flyger inte.
Sprakar inte i örat. Den bara trycker sig
tungsint upp. Den är inristad i hornhinnan som ett ärr
i det tunna höljet. Den ser nästan inte ut. Syns
knappt för någon eller för något.
The soul is alone with its tears. In coverings. Spread over the
dense eye. Only a quarter can be seen. An eighth
or less. Left in the facial shell like a membrane. A
spirit flame without fire. It does not burn. It does not fly.
Does not crackle in the ear. It only pushes itself
up morosely. It is engraved in the cornea like a scar
in the thin layer. It can barely look out. Hardly
be seen by someone or by something.