nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Jaget i solen och jaget i människan.
Det sprider sig genom alla höljen.
Jag som är fylld av dem. Och av
jaget inne i hjärtat. När det är
okänt. Men hur ska det
kunna finnas
där? Utan att jag har
del i det?
The self in the sun and the self in the human.
It spreads through all the layers.
I who am filled with them. And of
the self in the heart. When it is
unknown. But how shall it
come to exist
there? Without my having
part of it?