nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Allt där är likadant. Man
kan inte bryta sönder den
formen. Av vatten som
suger upp allting. Den
magnetiska trasan. Att behandla
varandra så. Som man önskar
att alla ska behandla varandra.
Nästan i bitar. Mellan det man
befinner sig i.
Everything there is alike. One
cannot break that
form. Of water which
absorbs everything. The
magnetic rag. To treat
each other the way. One wishes
everyone to treat each other.
Almost in pieces. Between wherein one
finds oneself.