nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Det är tankarnas alla huvuden. När man i sina
tankar vänder sig om. Man förstör sina
synsätt. Kokar och kokar om.
Anhopningar som liknar
elastiska delar. Men vad är elasticitet? Du som
var min vän då? I den tid
som aldrig mer kan göra
anspråk på någonting.
That is all the thoughts of the heads. When one
in one’s thoughts turns around. One destroys one’s
approaches. Boiling and boiling again.
Accumulations which look like
elastic parts. But what is elasticity? You who
were my friend then? During that time
which never again can make
demands on anything.