nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Vänder mig enkelt. Det är inte kringgärdat.
Ända till kanten. Verklighet. Från fingrarna
kommer trådar som går ut i rummet. Och
sitter som svarta fåglar. Med stora avskalade
pupiller. Det är inte svårt.
Turning myself easily. It is not enclosed.
All the way to the edge. Reality. From the fingers
come threads which extend out into the room.
Sitting like black birds. With big peeled
pupils. It is not difficult.