nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 
Video

English | Video

Det här är ett hot:
Vi är kvinnofällan. Vi är värdinnedjuret, uppkopplad
mot slappköttade parasiter såsom lata män och
manipulativa knullviljor och bortskämt omedvetna
sällskapshjon.

Men kroppen har en ond cirkel, kvinnorörelsen
en stegrande
spiral. I klarspråk om den osårbara
sårbarheten, vi har alltid varit bra på mycket
komplicerad kärlek.

Det finns en kvinnlig frihet. Platser i känslan du
inte vet finns.
Maskinerna i oss finkalibrerade till fruset fokus:

We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us – always
This is a threat:
We are the woman trap. We are the hostess animal, hooked
up to slop-fleshed parasites such as lazy men and
manipulative fuck-obsessives and oblivious
house-pet lackeys. 

But the body is a vicious circle, the women’s movement
a rearing spiraling. To speak plainly about the invulnerable
vulnerability, we have always been good at very
complicated love.

There is a female freedom. Spaces in the
feeling you don’t know exist.
Our inner machines are fine-tuned into a frozen focus:

We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us – always