nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

slagfältsmolosser, gigantelefanter, stridshingstarnas
rök, magstödens, diafragmornas blocktryck, frossande
klämlår, insidesmuskler, nedsjunken i säte –

tyngdbalansens hårda hästkast klingar

rött rinner bakom, framför ögonlocken

och det är natt i Njutånger
battlefield molossoids, gigant elephants, the smoke from war stallions, the block print from the chest supports and diaphragms, shivering clamp-thighs, inner muscles, sunk into seat –

the scale’s hard horse-throws ring out

red runs behind, in front of the eyelids

and it is night in Njutånger
 
 
 
 

Editor's Note: 1e 3 regels heb ik door laten lopen: (jw) battlefield molossoids, gigant elephants, the smoke from war stallions, the block print from the chest supports and diaphragms, shivering clamp-thighs, inner muscles, sunk into seat –