nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

När leran långsamt stelnar över bordsytan och
över kvinnokroppen insmetad i leran krackelerar
Golem inälvsparasiten vecklas ut och uppnår stadiet
Penthesilea difficilis; den bländande, ljusskygga och
osedda terminatorn

Som aldrig –
upprepar, ALDRIG! –
skulle skära av sitt högra bröst
för att bättre bära ett vapen
While the mud slowly stiffens on the table top and
on the woman’s body smeared in mud cracks Golem
the intestinal parasite folds out and reaches the stage
Penthesilea difficilis; the blinding, shady and unseen
terminator

Who would never –
repeat, NEVER! –
cut off its right breast
to better carry a weapon