nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Nanoblacka hästar, vantasvart nätfiske i Polaris pärla.
En lite hård matt pärla av syntet. Eller Pinctada
margaritifera, avlad i musslor på Tahiti. Lokala
föroreningar ger pärlan färg. Men kärnan i den äkta
pärlan från Bahrain är inte sandkorn. Små hål i
ostronskalet tyder på en parasit. I mjukdelarna inne
i den trögslackande tarmfloran hos svävarhästen.
Längs oceanens sidenvägar där de blanka pärlorna
av motormännens hjälmar yr i samma månljus,
samma skum.
Nanoblack horses, vantablack net-fishery in the pearl of Polaris. 
A hard dull pearl of synthetic material. Or Pinctada 
margaritifera-cumingi, grown in mussels in Tahiti. Local 
pollution gives the pearl its color. But the core of the true 
pearl from Bahrain is not a grain of sand. Small holes in 
the oyster shell indicate a parasite. In the soft parts 
in the slow-slacking intestinal flora of the hover-horse. 
Along the silk roads of the ocean, where the blank pearls of 
the motor-men’s helmets whirl in the same moonlight, 
same foam.