nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Starr sting pain scale. Det finns en färg för plötslig
sorg och den är gul och liknar giftet, solen. Ditt
ansikte är mycket annorlunda när du inte ler, när
du negerar skarpt och hålar. Stellära vindvisslor
som visselblåser och det slutar sällan bra för
munnen bakom aldrig ler mer. Men måste ändå nära
stingfärgen och giftet, solen.
Starr sting pain scale. Sudden sorrow has a color 
and it is yellow and resembles poison, the sun. Your 
face is very different when you don’t smile, when 
you negate sharply and perforate. Stellar wind-whistles
that whistle-blow and things seldom end well for the mouth behind, 
it will never again smile. Yet it has to move near the sting color 
and the poison, the sun.