nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Motorvägarna i himlen är bestämda rutter mellan
brytpunkter. Kontakta Ho Chi Minh, brytpunkt
Igari. De sju elektroniska handslagen i sydkinesiska
sjön och ett ofullständigt handslag nära vägs ände.
Försvinna spårlöst i vår tid, men är det döden
eller värdbyte?
The highways in heaven are planned routes between 
breakpoints. Contact Ho Chi Minh, breakpoint 
Igari. The seven electronic handshakes in the South China Sea 
and an incomplete handshake near the road’s end. 
To disappear without a trace in our time, but is it death 
or just a change of host?