nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

BEAN THRIANTÁNACH
Triantán mór comhshleasach
sin é mo chrot le haghaidh an lae:
 
mo léine bhuí breactha le spotaí dearga
dath donn ar an sciorta lom leathan;                        
 
mo cheann ina chaid, ribí ribíneacha uirthi
clab go cluasa orm, mo dhá shúil dhubha ag rince;
 
níl guaillí orm ná muineál
dhá láimh ag fás go géagach ó mo smig;
 
ina gcipíní gairide atá mo chosa, iad crochta
ó chúinní m’íochtair, dhá bhróig ubhchruthach fúm.           
 
Mothaím éadrom is leanbaí
curtha ar snámh ar do leathanach bán.
 
Mo ghrá go daingean thú, a deirim i gcogar leat
ag crochadh do phictiúir ar an gcuisneoir
 
ag malartú áiteanna leis an mbean chaol  
a bhí i láthair inné.
 
TRIANGULAR WOMAN
A large equilateral triangle
is my shape for the day:
 
my crocus-yellow top is mottled with red stains
my clay-brown skirt splays wide;       
 
the orb of my head has ribboned strands
my grin is ear to ear, my two black eyes dance;
 
I am shoulderless, with no neck
two arms sprout out from my chin;
 
short twigs make do for legs, they hang
from my hem with two egg-shaped shoes beneath me.
 
I come over all frail and giddy 
put to swim on your white page.
 
You little topper! I whisper
fixing your sketch to the fridge
 
trading places with the scrawny lady
who, yesterday, held sway.