nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Freagra Scéine ar Aimhirghin
Más tusa gaoth na mara
            Is mé an fharraige om shearradh féin faoid leoithne
Más tonn díleann thú
            Is sliogán folamh mé ag tnúth led theacht
Más tú gáir na stoirme 
            Is mé lapadaíl na taoide i mbrothall nóna
Más damh seacht gcomhrac thú
            Tiocfad go mánla chugat ar aiteann
Más seabhac thú ar an bhfaill 
            Beannód thú le liricí fuiseogacha
Más deoir drúchta faoin ngréin thú
            Brúfad féar na maidne leat
Más tú is áille a fhásann
            Bláthód leat bliain ar bhliain
Más torc ar mire thú
            Cuirfead geasa gháire ar na fiacla fada agat
Más bradán thú sa linn
            Meallfad cuileoga ina gcéadta chugat
Más loch ar mhá thú
            Raghad go tóin poill ionat
Más tú rún na héigse
            Mise na naoi mBéithe agat
Má bhíonn faobhar ort chun troda
            Cuirfead ceangal na ceanúlachta ort
Má bhíonn tinfeadh á adhaint sa cheann agat
            Séidfead síol na tine duit

Tá fhios ag mo chroí istigh cé  réitigh an bealach dom,
Cé ba réalt eolais, cé bhronn grian agus gealach orm,
Is in ainneoin na gcloch seo, agus an solas ag dul in éag,
Mairfead scáth ar scáth leat, focal ar fhocal leis an ngaoth.

     ag uaigh Scéine, 21 Nollaig 1999.
Scéine's Reply to Amergin
If you are the wind on the sea
            I am the water tingling under your breeze.
If you are a wave in flood
            I am an empty shell dreaming of your coming.
If you are the roar of a storm
            I am the tide lapping in the noon heat.
If you are the stag of seven combats
            I will pick my garceful way to you through furze.
If you are a hawk on the cliff
            I will bless you with lyrics of larksong.
If you are a dewdrop in the sun
            I will bruise the morning grass with you.
If you are the fairest of flowers
            I will blossom year upon year with you.
If you are a maddened boar
            I will charm your tusks into laughter.
If you are a salmon in the pool
            I will lure infinities of insects to you.
If you are a lake in the plain
            I will plumb your very depths.
If you are the essence of poetry
            I am all of your muses.
If you are edging towards a fight
            I will bewitch you to bluntness.
If you are kindling inspiration in the mind
            I will blow on the seed of the fire for you.

I know in my heart who made the way smooth for me,
Was a star of knowledge for me, gave the sun and moon to me,
And though the stones close in, and light moves towards its end,
We will shadow one another, word for word with the wind.
   
    21 December 1999, at the grave of Scéine