nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Afspraak
We maakten een afspraak
waaruit miljoenen afspraken groeiden

iemand wees naar een steen en zei steen
iemand velde een boom en zei hout

de afspraken spoelden over de wereld
en plantten zich onophoudelijk voort
sponnen ons in een wereld van afspraken in

iemand wees naar het vuur en zei vuur
iemand bakte een dier en zei vlees

de afspraken spoelden over de wereld
plantten zich onophoudelijk voort, sponnen
ons in een wereld van afspraken in

iemand wees naar de sterren en zei
ik zal voor altijd bij je blijven.
Agreement
We made an agreement
from which millions of agreements grew

someone pointed at a stone and said stone
someone chopped down a tree and said wood

agreements soon covered the world
constantly branching and spreading
cocooning us in a world of agreements

someone pointed at the fire and said fire
someone roasted an animal and said meat

the agreements covered the world
branching and spreading, cocooning
us in a world of agreements

someone pointed at the stars and said
I will never leave you.