nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

Sodihanje
lahko mi
sežeš v telo
kamorkoli
globoko
kolikor moreš
v užitku
in bolečini
se ti izmaknem
ne morem
se izmuzniti
v jeziku
v besedah
tu
me vdihuješ
vdihneš
popolnoma
Breathing Together
You can
reach into me
anywhere
deep as you can;

in pleasure,
in pain
I slip away
from you;

in language,
in words,
here
you are breathing
me in,
you inhale me
completely.