nederlandse taal
english language

 
Poetry International Web
en/nl
dutch news
previous | next
 
 
 

TOESPRAAK TOT HET PLAFOND
ooit was de dolfijn een landdier
het wandelde rond en haalde adem
onder druk van de weersomstandigheden
werd de dolfijn in luttele millennia
richting het water gedreven
de eens volgroeide poten werden korter
en korter tot ze nagenoeg verdwenen
wat de dolfijn aan het bestaan
op het droge overhield waren de longen
evolutionair gezien is dat raar want
wat moet je daarmee onderwater
vermoedelijk gaat het om een nut
dat gunstig is zij het indirect
- denk bijvoorbeeld aan lichaamshaar
staartbeentjes of in breder verband
het blijven voortbestaan van dichters -
misschien is het evolutionaire voordeel wel
dat het de dolfijn in staat stelt van tijd
tot tijd aan de oppervlakte te komen
boven het water uit te springen
en een blik te werpen op de blauwe
of sterren of wolkenlucht
en de kust
ADDRESS TO THE CEILING
the dolphin was once a land animal
it walked around and drew breath
under the pressure of climate conditions
the dolphin was driven over a few millennia
in the direction of the water
its once fully-formed legs grew shorter
and shorter till they virtually disappeared
what the dolphin retained from life
on dry land were the lungs
in evolutionary terms that’s odd since
what good are they under water
probably it’s a kind of use
that’s beneficial albeit indirect
– think for instance of body hair
coccyges or in a wider context
the continued survival of poets –
perhaps the evolutionary bonus is
that it enables the dolphin to
surface now and then
to leap out of the water
and cast a glance at the blue
or starry or cloudy sky
and the coast